Samrådsutgåva för JNB 2017

Här finns samrådsutgåvan för järnvägsnätsbeskrivning 2017. Samrådstiden är 28 september till 30 oktober klockan 15.00.

Samrådssvar lämnas till jnb@trafikverket.se eller per post till:

Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning 2016 samrådssvar
781 89 Borlänge

Dokumenten på denna sida öppnas i nytt fönster.

Sammanställning över förändringar för JNB 2017 (pdf-fil, 457 kB, öppnas i nytt fönster)
JNB 2017 – samrådsutgåva kap 1-7 (kommer att uppdateras efter avslutat samråd för avvikelsemeddelande 7 JNB 2016) (pdf-fil, 1,7 MB)
Bilaga 1.A Kontakter (pdf-fil, 222 kB)
Bilaga 2.A Uppgifter som ska lämnas före tågs avgång (pdf-fil, 229 kB)
Bilaga 2.B Säkerhet vid aktivitet i spårområde (kommer att uppdateras efter avslutat samråd för avvikelsemeddelande 7 JNB 2016) (pdf-fil, 71 kB)
Bilaga 3.A Tillgänglig infrastruktur på sidospår (Excel-fil, 500 kB)
Bilaga 3.B Planerade större banarbeten (pdf-fil, 90 kB)
Bilaga 3.C Bevakning av driftplatser (pdf-fil, 84 kB)
Bilaga 3.D Banstandarddata (Excel-fil, 119 kB)
Bilaga 3.E Största tillåtna hastighet per sträcka (Excel-fil, 47 kB)
Bilaga 3.F Lutningar (Excel-fil, 482 kB)
Bilaga 4.B Prioriteringskriterier (pdf-fil, 759 kB)
Bilaga 4.C Trafikkalender (pdf-fil, 179 kB)
Bilaga 4.D Kapacitetsförutsättningar (pdf-fil, 759 kB)
Bilaga 5.A Trafikinformation (pdf-fil, 214 kB)
Bilaga 5.B SLA Trafikinformation (pdf-fil, 185 kB)
Bilaga 6.A Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner (pdf-fil, 324 kB)
Bilaga 6.B Orsakskoder för kvalitetsavgifter (pdf-fil, 574 kB)
Bilaga 6.C Beräkningsexempel elkostnad (pdf-fil, 600 kB)
Bilaga 7.A Föreskrifter (kommer att uppdateras efter avslutat samråd för avvikelsemeddelande 7 JNB 016) (pdf-fil, 146 kB)
Bilaga 7.B Hanteringsregler vid olycka och tillbud (pdf-fil, 56 kB)
Bilaga 7.C Rutiner vid skadereglering (pdf-fil, 180 kB)

Karttjänst

Karttjänst

Föreskrifter enligt avtalsvillkoren

TDOK 2013:0389 (pdf-fil, 123 kB)
TDOK 2013:0601 (pdf-fil, 501 kB)
TDOK 2013:0657 (pdf-fil, 176 kB)
TDOK 2014:0132 (pdf-fil, 101 kB)
TDOK 2015:0297 (word-fil, 68 kB)
BVF 592.11 (pdf-fil, 650 kB)
TDOK 2014:0415 (word-fil, 75 kB)
TDOK 2014:0773 (word-fil, 56 kB)
BVF 925 (pdf-fil, 185 kB)
BVF 1930 (pdf-fil, 32 kB)

Övriga dokument