Emme

Emme är ett prognosverktyg som hanterar resefterfrågan och genererar nätutläggningar i bil- och kollektivtrafiknät för både regional och nationell transportplanering.

Användningsområde

Emme är ett omfattande system som bland annat innehåller moduler för

  • nätverkskodning
  • matrishantering
  • nätutläggningsalgoritmer
  • resultatbearbetning

I Trafikverket har prognosmodellen Sampers/Samkalk 4 implementerats i Emme som ett modellpaket i Emme Agent, men det kan även användas som ett fristående verktyg.

Emme – utbud och ruttval i Sampers

Ofta går det att ta sig mellan två punkter via olika resrutter, oavsett om man kör bil eller åker tåg eller buss. Människors val av resrutt i ett väg- eller ett kollektivtrafiknät beräknas genom nätutläggningsmetoder. Nätutläggningen görs efter det att Sampers modellerat resefterfrågan.

Nätutläggningen görs med olika metoder beroende på färdmedel, storlek på väg- och kollektivnätet, behov av utdata med mera. I Sampers används makromodellering där resenärer modelleras som enhetliga grupper snarare än enskilda individer. Resultatet av nätutläggningen är antal resenärer.

Ruttvalsberäkningen sker i den kommersiella programvaran Emme och används utöver ruttvalsberäkningar även för att ta fram restider och reskostnader. Dessa används som underlag till beräkningen av resefterfrågan. Emme kan också användas för skapa bilder av trafikflöden och transportnätet.

Förvaltning

Emme ägs av företaget Bentley.