Miljökrav - Trafikverket beställare.

Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare

Här hittar du de miljökrav Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader.

Miljökraven bygger på den överenskommelse om gemensamma miljökrav som Trafikverket har tillsammans med Göteborgs, Malmö och Stockholms stad.

Kraven handlar om miljöpåverkan vid entreprenadernas genomförande, till de gemensamma kraven har kompletterande krav formulerats där Trafikverket av olika skäl har tillkommande/anpassade krav. Utöver de generella miljökraven, gemensamma och kompletterande krav, tillkommer vanligtvis även plats- och objektsspecifika krav.