Miljökrav i entreprenader

Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborg, Malmö, Stockholm eller Trafikverket. Kraven bygger på en överenskommelse och handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader.

För entreprenader där Trafikverket är beställare har vissa anpassningar och tillägg av kraven gjorts. Utöver dessa krav kan det även tillkomma objekts- och platsspecifika krav. Dessa anges då i förfrågningsunderlaget.

Göteborg, Malmö, Stockholm och Trafikverket har tillsammans tagit fram en gemensam vägledning till kraven.