Tekniska krav och råd

Numera finns dokumenttyp TRV Infra som finns att nå via länken "Trafikverkets styrande dokument". Krav- och rådsdokumenten hämtar du via samma länk. Välj dokumenttyp "Krav eller Råd" eller sök på "TDOK-nummer" för att hitta det dokument du söker.

Om ett Trafikverksdokument, TDOK, finns i flera versioner, hittar du alla versioner via länken ”Styrande dokument, regelverk och krav” nedan. När du sedan söker i Dokumencenter, välj Krav eller Råd som dokumenttyp. Om du har TDOK-numret kan du även söka på det.

Tilläggsinformation avseende föregående dokumenttyperna TK-dokument, TR-dokument samt ATB

TK-dokument och TR-dokument samt ATB finns inte i "Trafikverkets styrande dokument". ATB:erna har ersatts med dokumenten tekniska krav (TK), tekniska råd (TR) samt AMA.

I förvaltningsverktyget BATMANs bibliotek kan historiska dokument nås.