AMA EL – allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten

AMA är det samlade begreppet för ett antal publikationer med syfte att få enhetliga och välstrukturerade tekniska beskrivningar och för att rationalisera framtagningen av dessa. AMA EL beskriver eltekniska arbeten.

TRVAMA EL är Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA EL. TRVAMA EL är ett kravdokument inom Trafikverkets anläggningsstyrning som innehåller Trafikverkets ändringar och tillägg till Svensk Byggtjänsts publikationer:

  • AMA EL
  • RA EL
  • AMA – nytt

TRVAMA EL ska du använda när den tekniska beskrivningen ansluter till AMA EL. Texter i TRVAMA EL är inte hänvisningsbara i en teknisk beskrivning. Relevanta koder, inklusive rubrik med tillhörande texter från TRVAMA EL, ska föras över till den tekniska beskrivningen.