Slopa en plankorsning

Beskrivning och instruktion för aktiviteten slopa i Plk-webb.

Syfte med aktiviteten

Om en plankorsning är farlig eller onödig kan man komma fram till beslutet att bygga bort den. Syftet med aktiviteten är att uppdatera och kvalitetssäkra data vid slopning av en plankorsning. Aktiviteten tar bort plankorsningen ur systemet så att den inte längre går att visa i BIS.

Planeraren lägger upp aktivitet

Planeraren skapar en aktivitet av typen slopa.

Skrämdump från webbsida. Bilden visar hur man väljer aktivitet
 

Om plankorsningen har minst något av kryssmärken, ljussignal, ljudsignal eller bommar, kommer systemet automatiskt att skapa en aktivitet av typen beslut enligt VMF.

Planeraren tilldelar varje aktivitet till en utförare. Det är planerarens sak att koordinera aktiviteterna eftersom de sannolikt har olika utförare.

Utföraren av slopa

Syftet med aktiviteten slopa är att verifiera att plankorsningen verkligen är borttagen. Utföraren måste därför skriva in datum för ett antal projekthändelser. Aktiviteten går att klarmarkera när dessa datum är inskrivna – och när aktiviteten beslut enligt VMF (i förekommande fall) är klarmarkerad.

Förvaltningsbeslutet (ägarens beslut) anses vara fattat när aktiviteten slopa har status arbete pågår eller högre.

När rollerna utförare, planerare och beställare (bemannade med tre olika personer) har klarmarkerat aktiviteten kommer plankorsningen att tas bort ur BIS. Slopningen går inte att ångra.

I samband med att plankorsningen slopas sätts även driftläge automatiskt till stängd.

Utföraren av beslut enligt VMF

För hantering av beslut enligt VMF, gå in på följande länk:

Beslut enligt VMF

När utförare och planerare har klarmarkerat aktiviteten beslut enligt VMF är det möjligt att klarmarkera även aktiviteten slopa.

Visa en slopad plankorsning

Det går att visa data för en slopad plankorsning. Se länk under Länkar.