Regionala hastighetsanalyser (RHA)

Metoden avser översiktlig bedömning av trafiksäkerhets-, hastighets- och koldioxideffekter av omskyltning av hastigheter och togs fram i projektet Regionala hastighetsanalyser. Metoden finns dokumenterad i ett Excelverktyg.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar RHA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.