Plankorsningsmodellen

Plankorsningsmodellen är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler av åtgärder i plankorsningar.

Plankorsningsmodellen används för att göra samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar av åtgärder i plankorsningar. Verktyget kan användas för att utvärdera effekterna av en förändrad utformning av en eller flera plankorsningar, till exempel från oskyddad till enkelbom. Det kan också användas för att beräkna effekter av att en plankorsning försvinner eller tillkommer och vad det innebär såväl för säkerheten i korsning som för den vägtrafik som leds om.

Plankorsningsmodellen ersätter Banseks inbyggda modul för plankorsningar. Utdata från båda verktygen används tillsammans vid upprättande av samlad effektbedömning (SEB) för Bansek när åtgärd i plankorsning förekommer.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar plankorsningsmodellen och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.