Fakturaspecifikation Fv2

Systemet Fakturaspecifikation Fv2 (Fakturaspecifikationsverktyg 2) ersätter Kling, Fakturaspecifikation från och med november 2018. Fakturaspecifikationerna är sammanställda i olika rapporter.

Fv2 använder rapportverktyget SQL Server Reporting Services (SSRS). Åtkomst sker via inloggning på Min sida, extern anslutning, se länk nedan. Du kan också klicka på Logga in, överst i högra hörnet på denna webbplats.

Fakturaspecifikation kan även hämtas som en fil via en exportfunktion

Detaljposter för fakturaspecifikation kan även hämtas som en fil, i formatet csv. Denna kan till exempel läsas in i Excel eller i något eget system som kan hantera filformatet. Filen ger dig möjlighet att kunna bearbeta data enligt dina egna behov.

Under Behörighet och manual finns användarmanual för Fakturaspecifikation Fv2, i manualen finns också beskrivet hur inloggning på Trafikverket går till.

Vid användning av Fv2 behöver du ha tillgång till ordernummer eller fakturanummer. De finns i den övre vänstra delen av din faktura.

Följande avgifter beräknas via Fv2:

  • Bokningsavgift
  • Kvalitetsavgift för akut inställda tåg
  • Kvalitetsavgift för merförsening
  • Passageavgift för godstrafik som passerar Öresundsförbindelsen
  • Passageavgift i Stockholm, Göteborg och Malmö
  • Spåravgifter
  • Tåglägesavgift

Behörighet

Behörigheten är personlig och avser ett specifikt järnvägsföretag. Giltighetstiden för användarkontot är knutet till avtalets längd (TRAV). Använd länken "Ansök om konton och behörighet" för att få mer information och hitta blanketten som behöver fyllas i.