DS-Analys

DS-Analys är ett av Trafikverkets datasystem för analys av järnvägens infrastrukturanläggning. Användare av applikationen är trafikverkspersonal och entreprenörer som arbetar med underhåll och analyser.

DS-Analys samlar in data från tågledningssystemen. I dag kommer informationen från tågledningssystemen i Malmö, Göteborg, Norrköping, Hallsberg, Stockholm och Ånge.

Larm, händelser och omläggningstider presenteras för spårväxlar, spårspärrar och vägskydd. 

Behörighet

Intern på Trafikverket söks behörighet i Arthur. Externt krävs behörighet för att köra DS-Analys på Min sida. Kontakta din uppdragsgivare på Trafikverket för ansökan om behörighet.