Uppdaterade dokument för tågplan 2020

Trafikverket reviderar banarbetsplanen sex gånger per år och på denna sida kan du ta del av den reviderade banarbetsplanen som läggs upp två veckor efter avklarade revisionsmöten. För närvarande publicerar vi inte veckokartor.

  • Reviderad banarbetsplan 1 för vecka 51 2019 – vecka 07 2020, publiceras 9 oktober 2019
  • Reviderad banarbetsplan 2 för vecka 08 2020 – vecka 14 2020, publiceras 31 oktober 2019
  • Reviderad banarbetsplan 3 för vecka 15 2020 – vecka 25 2020, publiceras 29 november 2019
  • Reviderad banarbetsplan 4 för vecka 26 2020 – vecka 33 2020, publiceras 31 januari 2020
  • Reviderad banarbetsplan 5 för vecka 34 2020 – vecka 42 2020, publiceras 27 mars 2020
  • Reviderad banarbetsplan 6 för vecka 43 2020 – vecka 50 2020, publiceras 29 maj 2020

Tilldelning av uppställning och tilläggstjänster på driftplatser

Tilldelning kapacitet T20 Nationell (excelfil, 876 kB)

Spårplaner

FÄR vecka 50 del 1 (pdf, 72 kB)
FÄR vecka 50 del 2 (pdf, 62 kB)