Samrådsmöte tågplan 2020

Här kan du ta del av dokument om samrådsmöte Tågplan 2020.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas inför mötet är det rådande konstruktionsläget den 4 juni 2019.

Inför samrådsmötet vill vi informera om konstruktionsläget i T20. De senaste två åren har vi i ansökan haft cirka 9 600 tåglägen ansökta, för T20 ligger den siffran på cirka 11 700 tåglägen, alltså en ökning med cirka 20 %.

Trafikverkets behov av banarbeten har även de, till följd av de ökade ekonomiska medlen, ökat. Den ökade mängden ansökningar har inneburit en utmaning i konstruktionsläget och vi har i dagsläget konstruerat ungefär lika stor andel tåg som ett normalår, men det innebär ändå att vi har mer kvar att konstruera till färdig produkt än vi brukar ha vid denna tidpunkt. Det finns fortfarande mycket som inte är draget, vi har fokuserat på grundvarianter, på många håll slagit ihop olika varianter till ett grundläge för att få fram tågen.

Tåglista Tågplan 2020, 4 juni 2019 (Excelfil, 1,2 MB)

Agenda samrådsmöte Tågplan 2020 (pdf-fil, 669 kB)

Tågplan 2020

Alla filerna nedan är i pdf-format och öppnas i nya fönster.