Trafikverkets banarbetsbehov – tågplan 2020

Under 2020 kommer vi ha möjlighet att genomföra många investeringar och underhållsjobb i vårt järnvägssystem och idag presenterar vi det totala behovet som Trafikverket har och som det ser ut just nu.

Vi är medvetna om att behoven är relativt omfattande varför det pågår ett arbete för att hitta bra lösningar utifrån såväl banarbetsbehov som det trafikala perspektivet.

Eventuella kommentarer på Trafikverkets behov av banarbete tas emot via kontaktformuläret under Kontakta oss.