Utkast tågplan 2020

Detta utkast avser tågplan 2020, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 15 december 2019 och den 12 december 2020.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas i utkastdokumenten (förslag till tågplan) är det rådande konstruktionsläget den 1 juli 2019. Vi vill lämna följande information om konstruktionsläget i T20. De senaste två åren har ansökningarna innehållit cirka 9 600 tåglägen. För T20 är den siffran cirka 11 700 tåglägen, alltså en ökning med cirka 20 procent. Trafikverkets behov av banarbeten har också ökat, till följd av större ekonomiska medel.

Den ökade mängden ansökningar har inneburit en utmaning i konstruktionsläget. Vi har i dagsläget konstruerat ungefär lika stor andel tåg som ett normalår, men det innebär ändå att vi har mer kvar att konstruera till färdig produkt än vi brukar ha vid denna tidpunkt. Det finns fortfarande mycket som inte är draget, vi har fokuserat på grundvarianter och på många håll slagit ihop olika varianter till ett grundläge för att få fram tågen. Arbetet fortsätter under sommaren med målsättningen att ha en så bra tågplan som möjligt vid fastställelsen i september.

Inkomna ansökningar är redovisade i "Utkast till tågplan 2020".

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Dokument

Remiss Tågplan 2020 (pdf-fil, 282 kB)

Utkast Tågplan 2020 (pdf-fil, 625 kB)

Information/läsanvisning 2020 (pdf-fil,  257 kB)