Samrådsutgåva för JNB 2025 och TRAV-mallar

Här finns samrådsutgåvan för Järnvägsnätsbeskrivning 2025 och mallar för Trafikeringsavtal T25. Samrådstiden är från 29 september till 31 oktober.