Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsutgåva för JNB 2016

Här finns samrådsutgåvan för järnvägsnätsbeskrivning 2016. Samrådstiden är 26 september till 31 oktober kl 15.00.

Dokumenten på denna sida öppnas i nytt fönster.

JNB 2016 – samrådsutgåva (pdf-fil, 1,65 MB)

Bilaga 1.1 Kontakter (pdf-fil, 161 kB)
Bilaga 2.1 Uppgifter som ska lämnas före tågs avgång (pdf-fil, 245 kB)
Bilaga 2.2 Säkerhet vid aktivitet i spårområde (pdf-fil, 46 kB)
Bilaga 3.1. Tillgänglig infrastruktur på sidospår (excelfil, 500 kB)
Bilaga 3.2 Planerade större banarbeten (pdf-fil, 122 kB)
Bilaga 3.3 Bevakning av driftplatser (pdf-fil, 49 kB)
Bilaga 3.4 Banstandarddata (excelfil, 120 kB)
Bilaga 3.5 Största tillåtna hastighet per sträcka (excelfil, 45 kB)
Bilaga 3.6 Lutningar (excelfil, 482 kB)
Bilaga 4.2 Prioriteringskriterier (pdf-fil, 504 kB)
Bilaga 4.3 Trafikkalender (pdf-fil, 113 kB)
Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar (pdf-fil, 541 kB)
Bilaga 5.1 Trafikinformation (pdf-fil, 156 kB)
Bilaga 5.2 SLA Trafikinformation (pdf-fil, 134 kB)
Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner (pdf-fil, 328 kB)
Bilaga 6.2 Orsakskoder för kvalitetsavgifter (pdf-fil, 470 kB) (kommer att uppdateras efter avslutat samråd för avvikelsemeddelande 4 JNB 2015)
Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad (pdf-fil, 491 kB)
Bilaga 7.1 Föreskrifter (pdf-fil, 181 kB)
Bilaga 7.2 Hanteringsregler vid olycka och tillbud (pdf-fil, 34 kB)
Bilaga 7.3 Rutiner vid skadereglering (pdf-fil, 196 kB)

Karttjänst

Karttjänst (länk till annan webbplats)

Föreskrifter enligt avtalsvillkoren

TDOK 2013:0389 ver 2 Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringssystem E1, E2 och E3
TDOK 2013:0601 Växlar-manövrering med lokalställare, passage när växel är ur kontroll (pdf-fil, 501 kB)
TDOK 2013:0657 (pdf-fil, 175 kB)
TDOK 2014:0132 Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringssystem F (pdf-fil, 101 kB)
BVF 1946.4
BVF 592.11 – Detektorer. Hantering av larm från stationära detektorer samt åtgärder efter upptäckta skador vid manuell avsyning
BVF 922 – Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser
BVF 925 (pdf-fil, 185 kB)
BVF 1930 (pdf-fil, 31 kB)

Övriga dokument

Årsplan servicefönster Malmö och sydöstra Skåne (excelfil, 56 kB)
Årsplan servicefönster Norra stambanan (excelfil, 53 kB)
Mall för tåglägeskanaler Cst T16 (excelfil, 24 kB)
Mall för tåglägeskanaler G T16 (excelfil, 17 kB)
Mall för tåglägeskanaler M T16 (excelfil, 67 kB)