Återköp och returer

Här beskriver vi hur du gör när du returnerar tekniskt godkänt material till Trafikverket.

Nytt material

Med nytt material avses oanvänt ej monterat material. Varan ska vara oanvänd och kunna återsändas i originalförpackning.

Kontakta alltid Kundservice på Trafikverket när det gäller returer av nytt material

Förfrågan om materialretur ska göras snarast efter leverans. Vid förfrågan, ange alltid referens till vårt kundordernummer.

Reparabelt material inklusive bristartiklar

Med reparabelt material avses material som varit använt i Trafikverkets anläggning. Förteckning över reparabelt material och mer information finns i materialkatalogen.

Bristartiklar är sådant material som tidigare använts i anläggningen och som inte längre tillverkas. Bristartiklar är en delmängd av reparabelt material. Bristartiklarna ska reservdelsförsörja den kvarvarande anläggningstypen. Det är av största vikt att dessa bristartiklar återanvänds i det nationella reservdelsflödet. Bristartiklar är Trafikverkets egendom.

Trafikverket står för fraktkostnad vid retur av reparabla artiklar, inklusive bristartiklar.

Materialet returneras utan intresseförfrågan med hjälp av instruktionen i blanketten "Returer av material från DoU entreprenad" som ska fyllas i och bifogas i sändningen.