Periodisk mätning

Trafikverket mäter periodiskt spår och kontaktledning samt kontrollerar räler och spårväxlar med ultraljud. Mätningarna utförs dels för att ha underlag till underhållet av järnvägen, dels för att säkerställa säkerheten i anläggningen.

Spår och kontaktledningsmätningar

Spår- och kontaktledningsmätningarna utförs av mätvagnar som mäter anläggningen med olika intervall beroende banans trafikförutsättningar.

Järnvägsfilm

Vi har gjort ändringar i åtkomsten till filarean. Detta innebär att även interna användare behöver ansöka om behörighet i Arthur för att komma åt järnvägsfilmer.

Mätfordonen filmar spår, kontaktledning och omgivning i samband med mätning. För att komma åt filmerna behöver du behörigheten Strixfiler – Extern. När du sedan loggar in på Min sida – Extern anslutning väljer du ”Utforskaren Järnvägsfilmer”.

FOMUL och Spåravstånd

Det krävs inmätning och registrering av fasta objekt samt spåravstånd på förändrad spårsträcka. Denna registrering utgör underlag för analyser av villkor för specialtransporter. Avvikande objekt som ej mätts in kan utgöra risk för allvarlig skada av både anläggning och tåg. De fasta objekten benämns FOMUL (Fasta Objekt Mellan Undersökningssektion och Lastprofil). Beställning av projektmätning (investering/underhåll) avropas från den kontrakterade mätentreprenören Atritec AB.
E-post: projektmatning@atritec.se

Periodisk ultraljudskontroll

Den periodiska ultraljudskontrollen utförs automatiserat av ett speciellt fordon samt utförs även manuellt i vissa delar av anläggningen. Även denna kontroll utförs med olika intervall beroende av trafikförutsättningar.

Prenumeration av mätresultat

Tjänsten upplyser användaren via e-post om att mätresultat finns tillgängligt från utförda mätningar av spår- och kontaktledning samt periodisk ultraljudskontroll (OFP). När en mätning publiceras på aktuell bandel i Optram respektive BESSY sänds ett meddelande automatisk ut till användaren att resultatet finns tillgängligt. Tjänsten riktar sig internt till funktioner inom Trafikverket som arbetar med underhåll och externt till underhållsentreprenörer.

För ytterligare information om hur du anmäler dig samt hur tjänsten fungerar se länk nedan: Blankett för anmälan inträde/utträde distributionslistor för periodisk mätning.