FOMUL och spåravståndsmätning

Det krävs inmätning och registrering av fasta objekt samt spåravstånd på förändrad spårsträcka. Denna registrering utgör underlag för analyser av villkor för specialtransporter.

Avvikande objekt som ej mätts in kan utgöra risk för allvarlig skada av både anläggning och tåg. De fasta objekten benämns FOMUL.

FOMUL står för ”Fasta Objekt Mellan Undersökningssektion och Lastprofil”. Lastprofilen benämns numera endast Profil, idag använder Trafikverket Profil A och C. Det finns många typer av fasta objekt, några exempel är kontaktledningsstolpe, plattform och skylt, där var och en av dem har regler för hur nära spåret just den typen får förekomma.

Lagras i BIS

Undersökningssektion är den sektion inom vilken alla fasta objekt (FOMUL) mäts in på spår som har indelningen LÖ-vägar i BIS (de flesta huvudspår samt vissa sidospår på driftplatser). Resultat av FOMUL och Spåravståndsmätning lagras i BIS och används sedan vid simulering av transporter som överskrider normalfordonets mått.

Beställning av projektmätning (investering/underhåll) avropas från den kontrakterade mätentreprenören
Atritec AB, projektmatning@atritec.se. Se mer information nedan.