Självdeklaration, avgifter för järnvägsföretag

Självdeklaration är ett webbaserat verktyg för att registrera de avgifter som ska självdeklareras av järnvägsföretagen. I Självdeklaration rapporteras förbrukning av drivmedel och/eller el.

Emissionsavgifterna baseras på redovisad kvantitet av drivmedel och drivmedelstyp. Elavgifterna baseras på redovisad förbrukning av drivmotorström och/eller ström för uppvärmning eller kylning.

Uppgifter om förbrukning ska lämnas senast den 20:e i månaden efter den månad då tjänsterna använts.

I dokumentet "Användarmanual", under Dokument på den här sidan, beskrivs funktioner mer i detalj.

Ansök om behörighet

Behörigheten är personlig och avser ett specifikt järnvägsföretag. Giltighetstiden för användarkontot är knutet till avtalets längd (TRAV).

För att ansöka om behörighet, fyll i blanketten ”Ansökan om konton och behörigheter” under Dokument och skicka den till oss. Adressen hittar du på blanketten.