Tjäldjup

Tjäldjup är en tjänst som ger information om markens temperatur, vilket kan hjälpa dig att bedöma om en väg håller och är framkomlig.

Tjäldjupet i marken mäts med en stav som sänkts ner i ett borrat hål. Staven är upp till två meter lång och har 30–40 temperaturgivare, med varierande mellanrum.

Tjänsten Tjäldjup visar en karta där våra mätstationer är inprickade. Du kan för varje station se vilken temperaturer marken har vid olika djup. Med hjälp av den informationen går det att göra bedömningar om vägens tillstånd.

Gå till tjänsten Tjäldjup

Exempel på användare av tjänsten:

  • Transportföretag (framkomlighet timmertransporter)
  • Driftentreprenör
  • Markanläggningsföretag
  • Vädermodelltillverkare
  • Forskare