ENVA (Enkel samhällsekonomisk väganalys)

ENVA är en schablonmodell för samhällsekonomiska beräkningar av väginvesteringar. Modellen kan användas för att beräkna samhällsekonomiska effekter av hastighetssänkning, mittseparering, ATK (automatisk trafiksäkerhetskamera) samt viltstängsel.

Verktyget har utgått, för att beräkna samhällsekonomiska effekter av hastighetssänkning, mittseparering, ATK och viltstängsel kan Trafikverkets EVA-verktyg användas.