Avgiftskalkylator

Avgiftskalkylatorn är flyttat till ny adress. Flytten har medfört något begränsad funktionalitet.

För att hantera nya säkerhetskrav har Avgiftskalkylatorn flyttats till en ny webbadress.

Du hittar Avgiftskalkylatorn via länken https://jkalk.trafikverket.se.

Skulle du använda den gamla adressen blir du automatiskt hänvisad till den nya. 
 
Flytten har medfört att kartfunktionen inte längre är tillgänglig.
 
I övrigt fungerar Avgiftskalkylatorn, det går att kalkylera och få resultat på samma sätt som tidigare.