AquaVia - verktyg för att analysera infrastrukturens påverkan på vatten

Trafikverket arbetar kontinuerligt med förebyggande vattenskydd. Vi identifierar och riskbedömer sträckor där risken för förorening av vatten kan behöva reduceras. AquaVia är ett verktyg för att göra det.

Trafikverket har utvecklat it-verktyget AquaVia för att konsekvent och systematiskt identifiera och riskbedöma platser där risken för förorening av vatten kan behöva reduceras. Vi riskbedömer dessa konfliktpunkter eller konfliktsträckor med hjälp av en metod som har tre nivåer:

  1. Automatgenererade kontaktsträckor genom GIS-analys.
  2. Översiktlig riskbedömning genom manuell skrivbordsanalys i AquaVia Edit.
  3. Fördjupad riskbedömning och åtgärdsförslag med platsbesök.

Översiktligt riskbedömda sträckor (nivå 2) placeras i en nationell prioriteringslista för fördjupad riskbedömning (nivå 3), och om det behövs för vi dessa vidare till en åtgärdsvalsstudie. Därefter vidtar vi nödvändiga, riktade åtgärder.

Sträckor presenteras och editeras i AquaVia Edit, och speglas sedan i Trafikverkets karttjänst Stigfinnaren, under namnet Miljöwebb vatten. Vi gör kontinuerligt riskanalyser i nivå 2 och 3, men den grundläggande GIS-analysen i nivå 1 gör vi när nya grunddata finns tillgängliga. För vatten är det var 6:e år, i enlighet med svensk vattenförvaltningscykel.

Förvaltning och utveckling

Trafikverket äger och förvaltar AquaVia, samt ansvarar för vidareutveckling. Den 14 december lanserades AquaVia Edit version 2.0.

Behörighet

Det krävs behörighet för att använda AquaVia, eftersom viss information har klassats som konfidentiell. Behörigheten finns i två nivåer beroende på om behovet är att editera information i AquaVia Edit, eller se information i Stigfinnaren. Du som är trafikverksanställd ansöker själv om behörighet i Arthur. För konsulter är det Trafikverkets kontaktperson för det aktuella uppdraget som ansöker om behörighet.

Externa användare som inte har ett aktivt uppdrag hos Trafikverket kan i dagsläget inte ta del av informationen.