Capcal (Kapacitetsberäkning av korsning)

Capcal, kapacitetsberäkning av korsning, är ett program för beräkning av kapacitet och framkomlighet i vägkorsningar.

Capcal används för att beräkna kapacitet och framkomlighetseffekter för ej signalreglerade och signalreglerade korsningar samt cirkulationsplatser vid given utformning och reglering och trafikflöden. Även skyttelsignal kan beräknas. Capcal innehåller också en modul för beräkning av effekter och samhällsekonomiska kostnader. Capcal följer Trafikverkets metodbeskrivning TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter (TRV 2013:64343), kapitel 4-6.

Capcal bör användas för analyser av korsningsutformning. Om korsningen är en del av ett nät och kan påverka vägvalet bör mikro- eller mesomodeller övervägas. Om det är ett större nät och åtgärden är en vägombyggnadsåtgärd där övergripande val av korsningstyp ingår bör kalkylverktygen EVA eller Sampers/Samkalk användas. Capcal hanterar inte trafikplatser och analys av trafikplatsutformning bör göras i mikromodeller.

Programmet Capcal samägs av konsultföretaget Trivector och Trafikverket. In- och utdataprogrammet ägs och förvaltas av Trivector och beräkningsprogrammet ägs av Trafikverket. Beräkningarna följer Trafikverkets kapacitetsmanual TRVMB och de samhällsekonomiska beräkningarna görs enligt ASEK.