Tekniska meddelanden

Här hittar du tekniska meddelanden för signalställverk modell 85 som är viktiga att känna till för den dagliga driften eller vid projektering.

Teknikerkonsol CLT 3.3 – Problem med omställning till vinter-/sommartid och minnesförbrukning (pdf, 150 kB)

Utdelssystem JZU840 – Förbrukning av CON-kort (pdf, 668 kB)

Instruktion för felavhjälpning vid slingstörningar i utdelssystem JZU840_V4 (pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

MDM-kort 3NSS003154-3 version 1.1 fungerar inte tillsammans med CON-kort ROF1373013/104 (pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster)

Blockering av svansfällning vid projektering (pdf-fil, 237 kB, öppnas i nytt fönster)

Information om skyddsförbättringsfunktion i Ställverk 85 (pdf-fil, 48 kB, öppnas i nytt fönster)

Dessa meddelanden finns även i respektive mapp på Förvaltning Underhåll.

Tekniska meddelanden som avser drift och underhåll ligger i mappen: ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85/Drift och underhåll/Tekniska meddelanden.

Tekniska meddelanden som avser projektering ligger i mappen: ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85/Projektering/Tekniska meddelanden”.