Digital projekthantering

Information som skapas ska återanvändas i alla skeden i produktionen och vidare i underhåll. Trafikverket utvecklar digital projekthantering och BIM inom investeringsverksamheten och kräver att all relevant information finns tillgänglig digitalt.

Trafikverket strävar mot ett gemensam arbetssätt för leveranser av information till Trafikverkets dokumenthanteringssystem. I investeringsprojekt ställer vi krav på att information finns tillgänglig digitalt, så kallad digital projekthantering.

Här kan du som är teknikkonsult och entreprenör läsa om de tekniska kraven vi ställer på hantering av dokument, från planering till att du lämnar över till förvaltning. Där finns också en länk till utbildningar.

Syftet är att uppnå ett samordnat och säkert utbyte av information mellan olika skeden och aktörer där enbart behöriga personer kan ta del av informationen.