Drift och underhåll

Här finns information som vänder sig till underhållsentreprenörer och andra aktörer som arbetar med drift och underhåll för signalställverk modell 85.

Till exempel finns instruktioner som beskriver hur trasiga artiklar ska hanteras och vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp. Se SupportLine Flyer, RMA Instruktion och Felrapportblankett under rubriken dokument längre ner på denna sida.

Ofelia

Ofelia är det system som ska användas för att registrera fel och störningar på Trafikverkets järnvägsinfrastrukturanläggningar. TDOK 2013:0143 Underhåll järnväg felrapportering beskriver vad ett fel är och hur felrapportering går till.

Den rutin som nu gäller för felrapportering och retur av reparenter går under benämningen "RMA-process" och är beskriven nedan.

Exempel på felrapportering i Ofelia för fel som är relevanta för Ställverk 85:

  • Felaktiga utdelskort ska registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 85/Styr och kontroll/Utdel/koncentrator M85 (JZU840). Välj sedan aktuell utdel och slutligen aktuellt utdelskort.
  • Trasiga konsolterminaler (CLT), även kallade teknikerterminaler, ska registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 85/Styr och kontroll/Förreglingsdator M85/ Konsolterminal (CLT).
  • Fel/låsning i förreglingsdator ska registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 85/Styr och kontroll/Förreglingsdator M85. Välj sedan aktuell komponent.
  • Transmissionsstörningar i utdelsslingor ska registreras under: Signalställverk, RBC och linjeblockeringssystem/Modell 85/Styr och kontroll/Utdel/koncentrator M85 (JZU840). Välj sedan modell KC och om möjligt aktuellt utdelskort. Ange slingnummer och om möjligt mellan vilka KC slingan har delats i fritext.

I samband med felrapportering är det också mycket viktigt att fylla i Alstoms felrapportblankett för att det ska vara möjligt att följa upp de fel som inträffar.

Rutin för felrapportering och retur av reparenter

En ny rutin för felrapportering och retur av reparenter började gälla 1 november 2013. Rutinen är framtagen av Alstom och går under benämningen "RMA-process". Rutinen innebär att allt reparabelt material till signalställverk modell 85 och 95, som är tillverkat av Alstom, ska returneras tillsammans med deras nya felrapportblankett för RMA-processen, se instruktion och felrapportblankett längre ner på sidan.

Till skillnad mot den tidigare rutinen krävs nu att felrapporten fylls i elektroniskt och skickas med e-post till SupportLine för begäran av RMA-nummer. Nytt är också att reparenterna ska skickas direkt till Alstom Repair Center. Materialservice står för frakten av reparenter.

Systemrelaterade avvikelser och problem hanteras på samma sätt som tidigare, vilket framgår av instruktionen för RMA-processen.

Tänk också på att ge Alstom återkoppling på felrapportsvaren för de systemrelaterade avvikelserna. Återkopplingen är viktig för både bra och dåliga åtgärdsförslag för att Alstom ska kunna förbättra sin support.

Regler för användning av mobiltelefoner 

Förbudet att använda mobiltelefoner i teknikhus och andra teknikutrymmen för signalställverk modell 85 och 95 har ifrågasatts. Alstom hävdar nu att totalt förbud inte behöver tillämpas. Däremot ska man inte använda mobiltelefoner i omedelbar närhet (<1m) av signalteknisk utrustning.

Oskärmad utrustning (ej skåpmonterad) är känsligast för strålning från mobiltelefoner och andra radiosändare. Exempel på sådan utrustning är utdelssystemet till modell 85 (JZU840) som i regel saknar skåpmontage. Utdelssystemet till modell 95 (OCS950) monteras alltid i skåp och är därmed mindre känslig för strålning, förutsatt att skåpdörrarna är stängda. Samma sak gäller också för centralenheterna (förreglingsdatorerna) till modell 85 och 95.

Testverktyg

Alstom har utvecklat en ny version av Winoctest som kan installeras på moderna PC. Winoctest är ett verktyg för test av Alstom utdelssystem OCS950 och JZU840. Se Alstoms produktblad i dokumentlistan längre ner på sidan för mer information. Utrustningen kan köpas direkt av Alstom - kontakta SupportLine. Manualen för WinOCTest hittar du på Förvaltning Underhåll i mappen: ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85//Drift och underhåll/Manualer”.

FlexiDrive

Då en diskettenhet i en CLT2-dator i signalställverk modell 85 inte längre fungerar finns numera möjligheten att byta ut den till en "FlexiDrive". En FlexiDrive fungerar precis som en vanlig diskettenhet, men i stället för 3,5" diskett används ett USB-minne. Manualen som beskriver hur FlexiDrive monteras in i datorn och hur USB-minnet används och formateras hittar du på Förvaltning Underhåll i mappen: ” ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85/Drift och underhåll/Manualer.

Anslutning av linjelyssnare till MDM-3 och MDM-4

Anslutning av linjelyssnare Feline Parascope ska göras direkt till frontkontakt J2 på MDM-3 och MDM-4. Se manual för MDM-3 och MDM-4 som hittas under IDA-ext. Om FLK-kort (förlängningskort) används för anslutning av linjelyssnare till dessa MDM-kort uppstår problem. Manualen för MDM-3 och MDM-4 hittar du på Förvaltning Underhåll i mappen: ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85/Drift och underhåll/Manualer.

Systemdokumentation

Systembeskrivningar och manualer från Alstom finns på Förvaltning Underhåll i mappen ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85/Drift och underhåll.