Signaldokumentation Förvaltning Underhåll

På denna sida hittar du information om signaldokumentationen som lagras i datakällan Förvaltning Underhåll.

Detaljerad information för signalställverk modell 59, 85 och 95, i form av manualer, projekteringsunderlag och beslut etc. finns i datakällan Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst”. För åtkomst till detta behövs ett användarkonto hos Trafikverket samt behörighet till den specifika lagringsytan. Denna behörighet ger även tillgång till signalstommar som tidigare lagrades på Banverket Övergripande extern under Arkiv/Ritningar.

För entreprenörer eller konsulter som sitter externt (90-konton) fyller du i blanketten ”Ansökan om konton och behörighet entreprenörer/konsulter” och skickar till din beställare eller kontaktperson. Behörigheten heter ”PW-Förvaltning-Underhåll-Signaldok-Läs”.

Behörighet tjänster och system

Om du är anställd hos Trafikverket eller sitter som intern konsult (01-konto) söker du själv behörigheten i Arthur. Behörigheten heter där ”PW-Förvaltning-Underhåll-Signaldok-Läs” och hittas enklast genom sökning.

Du loggar enklast in genom ProjectWise Browser:
Länk till Projectwise Browser