Banarbete på natten, foto: Kenneth Hellman

Banöverbyggnad, teknisk säkerhetsstyrning

Banöverbyggnad teknisk säkerhetsstyrning är en process som ska säkerställa att banöverbyggnaden är säker att trafikera efter att arbeten i bananläggningen har utförts.

Arbetet med säkerhetsstyrning banöverbyggnad syftar till att säkerhetsmedvetandet hos den personal som hanterar bantekniska anläggningar ska vara på en hög nivå.

Introduktion till teknisk säkerhetsstyrning

Presentationen som du hittar under rubriken Informationsmaterial är en introduktion till processen som styrs av TRVINFRA-00271 Banöverbyggnad teknisk säkerhetsstyrning.

Frågor

Har du frågor och vill kontakta oss, fyll i meddelanderutan som du hittar under "Kontakta oss". Där kan du ställa dina frågor, så kontaktar vi dig.