Växelvärmestyrning

I Trafikverkets anläggning finns det cirka 7200 spårväxlar som värms upp med växelvärme som ett komplement till manuell och maskinell snöröjning. Här finns en guide till var du hittar regelverk, ritningar och annan dokumentation för systemet.

Växelvärmen är övervakad och styrd med hjälp av ett överordnat system som vi kallar för ÖVV.

Regelverk

Krav på växelvärmestyrningen och dess utformning finns i  TRVINFRA-00141:

Krav på vilka spårväxlar som ska vara utrustade med växelvärme finns i TRVINFRA-00017:

Standardritningar

För att ta del av standarddokumentation som rör system och komponenter, följ länken nedan och välj datakällan System och komponenter.
System och komponenter

Montageritningar på växelvärme i spårväxlar finns i denna mapp:
Komponentritningar/Banöverbyggnad/Spårväxel/Växelvärme

Skåpsritningar finns i denna mapp:
Komponentritningar/Elkraft/Lågspänning/Växelvärme

Blanketter

Blanketter för beställning av nättjänster finns i Projectwise:
PDB Underhåll/Projekt/Elkraft/Växelvärme/Nättjänst/Nättjänst Blanketter och Beskrivningar

Observera att det behövs behörighet för att få tillgång till blanketterna. Kontakta oss via kontaktformuläret längre upp på denna sida om du saknar behörighet.

Kunskapskällor

I mappen Tips och trix i systemet Projectwise hittar du information om inställningar och smarta tips för styrningen av växelvärmen:
Komponentritningar/Elkraft/Lågspänning/Växelvärme/Tips och trix

Kalenderinställning i Webmaster för olika Driftledningsområden finns i Projectwise:
PDB Underhåll/Projekt/Elkraft/Växelvärme/Dokumentation/Inställning av kalender i Webmaster styrenheter

För djupare kunskap om hur växelvärmestyrningen är uppbyggd finns en digital kurs på Trafikverksskolan som heter Växelvärmestyrning. Den är tillgänglig för Trafikverksanställda och kontrakterade entreprenörer:

För mer allmän orientering i vilken utrustning och vilka metoder som finns för vintersäkring i spårväxlar finns handledningen TDOK 2021:0284 Spårväxel vinterhandbok.