Anläggningsregister

Anläggningsregistret för signalställverk modell 85 listar samtliga driftsatta anläggningar, med fakta som installerade objekt, versionsnummer på hårdvara respektive mjukvara och driftsättningsdatum.

Felaktiga uppgifter i anläggningsregistret kan korrigeras genom att skicka rätt uppgifter till Alstoms support: supportline@alstomgroup.com.

Meddelandet måste innehålla vilken anläggning det gäller, vilket/vilka objekt som är felaktiga i anläggningsregistret, samt korrigerande uppgifter.

Anläggningsregistret finns på Förvaltning underhåll under mappen ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85/Anläggningsregister”.

Information om behörighet till detta material hittas på huvudsidan för signalställverk modell 85, se menyn.