Manöversystem och understationer

PLS (programmerbart logiskt system) är en stationsdator i reläbaserade signalställverk. Den utför logiska beräkningar och samverkar även med det lokala manöversystemet (LMS) och understationen (RTU).

PLS infördes i reläställverken under 80-talet, som bland annat ersättare till relätillsatserna. Den vanligaste modellen var Siemens Simatic S5-115U och modellen finns fortfarande i mer än 150 av våra ställverk. S5-115U är bristartikel och utbyte till nyare modell pågår. Ersättaren Siemens Simatic S7-300 kom 2008 och är vår nuvarande modell. S7-300 har RTU funktion och kan fungera som understation till tågledningssystemet. Produkterna finns i materialkatalogen och systemet förvaltas av Trafikverket. Till ställverksmodell Cst så används systemet Siemens Simatic S7-400.

RTU (remote terminal unit) är en benämning på understation, alltså länken mellan signalställverk och tågledningssystem.  Bombardier Transportation Ebisat 890 är den vanligaste modellen. Bombardier sköter supporten på Ebisat 890 och komponenterna finns i materialkatalogen. Trafikverket använder även Siemens S7 som RTU.

LMS (lokalt manöversystem) är avsedda för lokalbevakning, lokalklarering och felavhjälpning på driftplatsen. Reläställverk har oftast en panel med ställare, dessa är förbundna med PLS. Trafikverket har för närvarande två digitala LMS. MAN900 från Bombardier och LMS97 från Nordiska signalbyrån. Båda omfattas av support av leverantören.

Dokumentation för manöversystem och understation hittas under Signaldokumentation förvaltning Underhåll.