Mätningsteknik

Geodetisk mätning kan delas in i stommätning och detaljmätning. Stommätning avser etablering av stomnät som bärare av referenssystem. Detaljmätning innefattar utsättning vid byggande samt inmätning av detaljer för upprättande av geografiska databaser.

Mätningsteknik innefattar kunskap om tekniker och metoder. Områden som ingår är geodesi, fotogrammetri, GNSS (GPS, Galileo, GLONASS), laserskanning och referenssystem samt beräkningstekniker som utjämning, transformationer och projektioner.

Kunskap om mätningsteknik är grundläggande för att säkerställa resultat, ekonomi och kvalitet i många av Trafikverkets verksamheter. Exempel är planering, projektering, byggande, förvaltning, databaser, kartor, navigation och ITS.