Projektering signalställverk modell 85

Här hittar du styrande och stödjande dokument samt andra underlag som ska användas vid projektering av signalställverk modell 85, så att anläggningarna byggs och dokumenteras på ett enhetligt sätt.

Styrande dokument

BVS 544.93301 – Signaltekniska funktionskrav, Signaltekniska funktionskrav vid upphandling av signalanläggningar

BVMall 544.93301 – Anläggningsnamn, Signaltekniska funktionskrav

BVS 544.22220 – Stomsats för signalställverk modell 85 och 95, För utdelssystem JZU 840. Vid behov av stomsatsen, kontakta din uppdragsgivare.

Stödjande dokument

Övriga underlag som kan behövas vid projektering finns på Förvaltning Underhåll i mappen: ”Signaldokumentation extern åtkomst/Signalställverk, RBC/Ställverk 85/Projektering”.

Under mappen Projektering finns fyra undermappar: Applikation- och tillämpningsinformation, Beslut, Kravspecifikationer och Tekniska meddelanden.

Innehållet i mapparna är beskrivet nedan. Information om behörighet till detta material hittas på huvudsidan för signalställverk modell 85, se menyn.

Applikation- och tillämpningsinformation
Här finns applikation- och tillämpningsinformation för olika typer av utdelar, objektkablage och kraftaggregat.

Beslut
Här hittar du beslut och riktlinjer som ska följas vid projektering.

Kravspecifikationer
Här finns exempelvis kravspecifikation för åskskydd för JZU840.

Tekniska meddelanden
Här hittar du tekniska meddelanden som är viktiga att känna till vid projektering.

Information om behörighet till detta material hittas på huvudsidan för signalställverk modell 85, se menyn.