Samrådsutgåva för JNB 2021

Här finns samrådsutgåvan för järnvägsnätsbeskrivning 2021. Samrådstiden är från 27 september till 31 oktober klockan 15.00. Samrådstiden för kapacitetsplaner för T21 är 11 november till och med den 22 november.

Samrådssvar lämnas till jnb@trafikverket.se eller per post till:

Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning 2021 samrådssvar
781 89 Borlänge

Sammanställning över förändringar för JNB 2021 (pdf-fil, 503 kB)

Alla dokument öppnas i nytt fönster.