Verktygslådan Cst, Centralbangården Stockholm

Här hittar du som arbetar som signalprojektör hjälpmedel för effektiv och säker projektering av Cst signalställverk.

Om du har frågor eller vill göra en felanmälan går du till Kontakta oss på denna sida.

Längre ned på sidan hittar du snabblänken till signaldokumentationen du behöver för att projektera signalscheman för Cst signalställverk. Manualer som du behöver för att använda verktygen finns under respektive verktyg.

Verktygslådan består av ett antal verktyg för projektering och maskinell verifiering av ritningar för Cst Signalanläggning.

DGN- paketet

DGN-Paketet; består av cellbibliotek, ritningsmallar och riktlinjer för projektering av signalkretsar vid skapandet av signalritningar, vid projektering av CST ställverk, ska CAD-verktyget MicroStation användas tillsammans med DGN-paketet. DGN-paketet finns tillgängligt från Min sida.

Stella

En ställverksdatabas för att förvalta komponenter och kontaktanvändning för CST anläggningar.

Prover Extractor

Verktyget Extractor ska användas för att kontrollera att riktlinjerna följts och för att skapa underlag för maskinell säkerhetsgranskning.

Prover iLock

Verktyg för maskinell verifiering. (utförs fn av Prover Technology)
Formell verifiering av Cst ställverk Metodik I - Introduktion v1.0 2010-01-29 (pdf, 404kB)
Prover Technology (annan webbplats)

Manualer

I signalprojekteringsprocessen används ett flertal verktyg för framtagning och
granskning. Detaljerad beskrivning och användningsområde finns i respektive verktygs manual och används i första hand av projektörer. För alla i Verktygslådan tillhörande verktyg finns en manual eller användarhandbok.
Riktlinjer för projektering av Cst signalställverk i Microstation, v 1.16 180523 (pdf-fil, 738 kB)