Mappstruktur för signaldokumentation

Här hittar du information om hur mappstrukturen för signaldokumentationen ser ut. Den lagras i datakällan Förvaltning Underhåll under ”Signaldokumentation extern åtkomst”.

ATC

Information om kodare till ATC.

Manöversystem och understationer

Här hittar du manualer och dokumentation om LMS, PLS och RTU.

Signalmekaniska komponenter                      

Här hittar du i första hand ritningar på lokalställare och kopplingslådor till vägskydd, samt ritningar på en del äldre signalmekaniska komponenter som inte längre används vid nybyggnation.

Signalritningar

Här hittas stommar och 1000-ritningar som tidigare fanns under IDA-extern och katalogen Arkiv ritningar.

Signalställverk, RBC

Under denna katalog hittas dokument som gäller för flera olika ställverkstyper.

- Ställverk generella dokument

Här hittas den TF-mall som ska användas vid projektering av ställverk av modell 11 och 95.

- Ställverk M59

Här hittas handböcker till projektering.

- Ställverk M85

 • Anläggningsregister
  Denna katalog innehåller det aktuella anläggningsregistret över samtliga signalställverk av modell 85 som finns ute i landet.
 • Drift och underhåll
  I denna katalog finns manualer och dokumentation, samt tekniska meddelanden som berör drift och underhåll.
 • Godkända system och komponenter
  Hänvisning till TDOK 2014:0683
 • Projektering
  Här finns applikations- och tillämpningsinformation, projekteringshandböcker, olika riktlinjer och beslut samt kravspecifikationer och tekniska meddelanden som berör projektering.
 • Regionalt minibibliotek
  Det regionala minibiblioteket har sitt ursprung från den tiden då Banverket var uppdelat på ett antal regioner. För att ge stöd till regionerna skapades detta bibliotek med systemdokumentation till Ställverk 85 där man kan hitta det mesta om ställverket från centralenhet till utdelssystem. Dokumentationen för projekteringsverktyget Ebitool och ekvationspärmarna är dock exkluderade i den utgåva av minibiblioteket som är tillgänglig digitalt.
 • Systemförvaltning
  För tillfället finns här endast produktändringsinformation för del olika systemreleaserna som finns ute i anläggningarna. På sikt kommer även annan information att finnas i denna mapp.

 

- Ställverk M95

 • Anläggningsregister
  Denna katalog innehåller det aktuella anläggningsregistret samt en export ur den Maximo-databas som Bombardier förvaltar. Databasen innehåller versioner och serienummer på den hårdvara som finns i anläggningarna ute i landet. Informationen hålls uppdaterad genom RMA-processen. (Denna databas är dock helt skild från den Maximo-databas som Trafikverket använder för väg- och tunnelanläggningar.)
 • Drift och underhåll
  I denna katalog finns manualer och dokumentation avsedd för drift och underhåll. Även dokumentation för den nya Kontron-centralenheten hittas här.
 • Godkända system och komponenter
  Här hittas dokumentet ”Ställverk M95 - Godkända system och komponenter”. Godkända system och komponenter innehåller information om vilka systemversioner av ställverket som är godkända att använda.
 • Projektering
  Här finns projekteringshandböcker med referenser, olika riktlinjer och beslut som hör till projektering, samt typritningar och mallar som berör projektering.
 • Systemförvaltning
  Medgivanden om förenklad säkerhetsbevisning (CoC). Instruktioner för att hantera säkerhetsrelaterade förutsättningar (SRAC).

 

- Ställverk M CST

Här finner du den dokumentationen du behöver för att projektera signalscheman för Cst signalställverk. Manualer som du behöver för att använda verktygen finns under respektive verktyg. Dokumentation du behöver för att projektera manöversystem finner du under Signalställverk, RBC\Manöversystem och understationer\Siemens S7-400\