Leveransproblem och bristklassning av JRF och JRK reläer

Trafikverkets leverantör av säkerhetsreläer typ JRF och JRK som används i signalsystemet har oväntat fått problem med tillverkningen efter att ingående komponenter inte går att anskaffa.

De specifika reläerna går inte att anskaffa ifrån någon annan leverantör. Prognosen för när tillverkningen åter är igång hos leverantören är osäker men vi räknar med att nya leveranser åter kan börja levereras i slutet på 2024.

För att säkerställa tillgången till säkerhetsreläerna som krävs för att genomföra underhåll och felavhjälpande åtgärder är det nödvändigt att bristklassa detta material. Därmed måste investeringsprojekt som har behov av JRF & JRK reläer i sina projekt ansöka om dispens.

För att minska riskerna kopplat till försörjningen av reläerna ser vi det som viktigt med att ni skickar tillbaka JRF & JRK reläer som blir över i respektive projekt/kontrakt för återanvändning i begagnat flödet så fort som möjligt.

Tekniskt meddelande – Säkerhetsreläer JRK och JRF (pdf, 109 kB)

Dispensmall – Säkerhetsreläer JRK och JRF (word, 66 kB)

Bilaga – Artiklar (excel, 18 kB)