Seriell Balis 0676046 bristklassas

Seriell balis JGA 29001/4, artikelnummer 0676046, kommer att sluta tillverkas under 2024 på grund av att balisen utgår hos leverantör.

Leverantören har tagit fram nya seriebaliser som ersätter den utgående balisen. De nya baliserna beräknas vara godkända till årsskiftet 2024/2025.

För att minska risken för att lagret av seriella baliser tar slut innan de ersättande seriebaliserna är godkända och kan beställas, har dagens seriella balis bristklassats.

Klassning som bristartikel innebär att seriella baliser som frigörs i anläggningen skall tillvaratas och återföras till Inköp och Logistik för att kunna återanvändas som reservdelar i den nuvarande anläggningsmassan. Trafikverket står för fraktkostnad vid retur av bristartiklar. Det innebär också att om- och nybyggnadsprojekt behöver söka dispens för att få köpa seriella baliser, fram till dess att de ersättande seriebaliserna finns tillgängliga.