Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändring artikelnummersättning

Vi ändrar artikelnummersättningen från :R och :B till REP och BEG.

Inom kort kommer Trafikverket förändra artikelnummersättningen på de artiklar som har :R och :B i artikelnumret (ex 0670720:B). Artiklarna kommer framåt ha attributet REP och BEG efter (ex 0670720BEG).  Ändringen av attributen kommer att utföras löpande i etapper. Detta innebär att vid sökning efter artikel behöver ni i vissa fall både söka efter :B och BEG.

På entreprenadlagren byts till ny märkning vid nästa inventering. Om ni önskar ny märkning till era entreprenadlager, kontakta Trafikverket logistik.