Utbildningar i Gemensamt underhållstöd (Gus)

Här hittar du information om det utbud av utbildningar som vi tillhandahåller.

Kurserna för Gus hanteras av Trafikverksskolan. Anmälan om behov av utbildning eller anmälan till en angiven kursdag görs direkt på Trafikverksskolans webbplats, se länken nedan. Sök sedan på "Gus" där de olika kursalternativen finns.

Kurserna hålls sedan på något av Trafikverkets kontor. De är avgiftsfria, men deltagarna står för egen tid och utlägg. Användare utanför Trafikverket behöver ha konto för behörighet till Gus-systemet.

Kurserna genomförs som endags- eller halvdagsutbildningar, därefter finns möjlighet att genomföra kompletteringsutbildning efter önskemål.