Periodisk ultraljudskontroll

Trafikverkets spår ultraljudkontrolleras som en del i att säkerställa säkerheten i spåret.

Genom ultraljudskontroll har vi en chans att upptäcka sprickor och defekter i räler, växlar och svetsar innan dessa orsakar rälsbrott som kan få förödande konsekvenser.
Brister som upptäcks vid ultraljudskontroller är oftast osynliga på ytan, men kan trots det snabbt orsaka rälsbrott.

Regelbundna ultraljudskontroller

Den oförstörande provningen i Trafikverkets spår sker genom regelbundna ultraljudskontroller. Beroende på besiktningsklass ultraljudkontrolleras räler, växlar och andra rälskomponenter med tidsintervall från vart fjärde år till varje år.

I början av året sänder vi ut en kontrollplan innehållande tågets mätningar, den efterföljande verifieringen och kontroll av övriga komponenter såsom växlar. Kontrollplanen läggs samtidig ut på intranätet.

I kontrollplanerna kan man se vilka bandelar och sträckningar som ska testas under året och när. Detta dokument uppdateras vid behov, men aktuell planering finns alltid på intranätet. Om det finns ändringar och tillägg som bör göras i kontrollplanen, kontakta uppdragsansvarig så snart som möjligt.

Automatiserad ultraljudskontroll och verifiering

En automatiserad ultraljudskontroll görs med en speciell mätvagn. Inom en månad efter den automatiserade kontrollen ska indikationerna från tåget verifieras av ultraljudstekniker. Ultraljudsteknikern kontrollerar även växeldetaljer och andra komponenter i spåret som tåget inte kan kontrollera.

De anmärkningar som ultraljudsteknikern verifierar registreras i BESSY. Den automatiserade kontrollen görs av Sperry Rail och verifieringen och den manuella kontrollen görs av Infranord.