Lupp uppföljningssystem

LUPP används för att ta fram statistik om punktlighet, störningar samt information om anläggningens tillstånd. Lupp innehåller enbart Järnvägsdata.

LUPP sammanställer trafik- och anläggningsinformation från andra källsystem i ett datalager. Detta möjliggör uppföljning av anläggningen och dess trafik utifrån ett helhetsperspektiv. Exempel på källsystem är: OPAL, Topas, Ofelia och TPS.

Anpassningar i Lupp kopplat till MPK

Anpassningar görs löpande i Lupp med anledning av MPK/TPS-lösningens fortsatta utveckling. Information om gjorda uppdateringar publiceras löpande i  länklistan nedan.

Behörighet för Lupp

För att få tillgång till Lupp måste du ansöka om behörighet, det finns två behörighetsnivåer:

Lupp - ordinarie behörighet

Med ordinarie behörighet har du tillgång till rapporter som kan köras med valbara sökalternativ.

Lupp - expertbehörighet

Med expertbehörighet har du möjlighet att själv dels skapa rapporter från grunden, dels redigera befintliga rapporter. Behörighet ges först efter intresseanmälan om utbildning.

Ansök om behörighet eller intresseanmälan till utbildning på blanketten, som du hittar längre ner på sidan. Fyll i blanketten och skicka den till oss. Adressen hittar du på blanketten.