Avtal för ledningsärenden, väg

I samband med att du ansöker om tillstånd att förlägga en ny ledning enligt 44 § väglagen (1971:948) begär vi att du som ledningsägare ska godkänna villkoren i Trafikverkets standardavtal.

Överenskommelsen om standardavtalen tecknas första gången du ansöker om tillstånd för att dra en ny ledning. Standardavtalen omfattar allmänna bestämmelser för att dra ledningar inom vägområdet.

Trafikverket har olika standardavtal för ledningsärenden inom vägområdet. Avtalen reglerar till exempel:

  • ledningsägarens och Trafikverkets ansvar
  • väghållarens ersättning för ökade drift- och underhållskostnader
  • kabelvisning
  • flyttning
  • skadestånd
  • vilka föreskrifter och tekniska beskrivningar som gäller när arbetet ska utföras.

Standardavtal

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområdet, ABEL 07.

Standardavtalet är en överenskommelse mellan tidigare Vägverket och Svensk energi. Avtalet ersatte ABEL 06 den 1 juni 2007. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Standardavtal

Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområdet, ABEL 07 (pdf-fil, 86 kB)

Bilagor

Bilaga A, Ansökningsblankett ledningsärenden
Bilaga B, Definitioner
Bilaga C, Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter
Bilaga E, Ledningsarbeten inom vägområdet
Bilaga F, Supplement 1 till Ledningsarbeten inom vägområdet (pdf-fil, 20 kB)
Bilaga G, Inmätning ledningssträcka (pdf-fil, 343 kB)
Bilaga H, Inmätning av ledningspassage (pdf-fil, 410 kB)
Följesedel vid leverans av mätdata till Trafikverket enligt bilaga G och H (pdf-fil, 60 kB)
Bilaga I, Ersättningsnivåer vid förläggning av starkströmsledning
Bilaga J, Blankett för anmälan om överlåtelse (pdf-fil)


Allmänna bestämmelser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområdet, ABEL 06.