Myndighetsbeslut för kryssmärken och säkerhetsanordningar vid korsning mellan väg och järnväg (plankorsningar)

Trafikverket beslutar om kryssmärken och säkerhetsanordningar för plankorsningar på alla järnvägsanläggningar i Sverige.

Trafikverket beslutar om kryssmärken, ljussignaler, ljudsignaler och bommar ska sättas upp eller tas bort oavsett vem som förvaltar järnvägen (Vägmärkesförordningen, SFS 2007:90, 1 kapitlet 8§).

Du som representerar en järnväg som inte förvaltas av Trafikverket ska kontakta Trafikverkets handläggare för den nationella järnvägsdatabasen (NJDB) för att registrera ett myndighetsbeslut eller en ny plankorsning. Använd formuläret under fliken Kontakta oss ovan, välj sen Nationell järnvägsdatabas som mottagare.