Göra ansökan för ledningsärenden inom väg

Ledningsägare kan ansöka om tillstånd att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet. Du kan använda e-tjänsten eller skicka in en blankett via post eller e-post.

Tillståndet krävs enligt 44 § väglagen (1971:948). När du får beslutet om ledningstillstånd får du även villkoren för trafik- och skyddsanordningar.

Passerar ledningsförläggningen en bro?

Om ledningen behöver passera på, eller nära, en bro måste du först kontakta ansvarig broförvaltare för att kontrollera om det finns plats för din ledning i brons kabelrör eller för att få dina arbetsritningar godkända. Du ska sedan bifoga de godkända ritningarna till din ansökan. Läs mer under Ledningsärende som berör bro. Ledningsärende som berör bro

Berör ledningsförläggningen belysning?

Om ledningen berör belysning behöver du kontrollera vilken belysningsklass den aktuella sträckan ska ha, göra en belysningsberäkning och tänka på placering av stolpar.
Ledningsärende som berör belysning

Är du ombud?

Om du som ansöker är ombud för ledningsägaren måste du bifoga en fullmakt till din ansökan.
Exempel på underlag

Samförläggning

Samförläggning är när flera ledningar från olika ledningsägare läggs i samma schakt, och en av förläggarna är huvudförläggare och utför arbetet. Vid ansökan ska ni ange huvudförläggarens ärendenummer. Samtliga ledningsägare måste ha separata tillstånd innan arbetet påbörjas.

Skyndsamma reparationer

Skyndsamma reparationer som klassas som samhällsfarliga ska du anmäla till Trafikverkets Kontaktcenter på telefonummer 0771-921 921. Samhällsfarliga avbrott kan vara till exempel vattenläcka, kommunikationsavbrott, elavbrott eller raserad ledning eller stolpe över vägen.

Du ska också göra en efteranmälan via e-tjänsten Ledningsärenden inom tre dagar. I din efteranmälan ska du bifoga kartmaterial för att visa ledningens placering och eventuell fullmakt. Beskriv i text hur ni utfört arbetet på platsen och bifoga även bilder.

Illustration av en väg med vattenskada, mitt i vägen sprutar det upp vatten. I vägrenen har en elledning rasat och landat innanför vägen.
Reparationer som klassas som samhällsfarliga ska hanteras skyndsamt. Till exempel en väg med en vattenläcka eller en elledning som rasat och landat innanför vägen.