Inför ansökan om ledningsärende väg

Innan du gör din ansökan behöver du känna till vilka kriterier som gäller. En ansökan som inte uppfyller kriterierna kan Trafikverket komma att avsluta, och måste då göras på nytt.

Du som ska ansöka om ett ledningsärende på väg behöver ta del av informationen på webbplatsen. Den är ett hjälpmedel steg för steg vid ledningsarbete inom vägområdet, från inför ansökan till när arbetet är klart. Här hittar du också vanliga frågor och svar. Information som rör varje steg hittar du i menyn.

Aktuell kötid hittar du via vår e-tjänst eller via vårt kontaktcenter 0771-921 921.

Tänk på att

 • ansökan ska vara komplett och korrekt ifylld.
 • om ledningen kommer att passera en bro måste du bifoga godkända arbetsritningar.
  Läs mer på sidan Ledningsärende som berör bro.
 • kontrollera om miljöföreteelser i vägområdet berörs av arbetet. Läs mer om miljöföreteelser via länken nedan.
  Ledningsärende som berör natur- och kulturmiljö inom vägområdet
 • bifoga en genomarbetad projektering med kart- och bildmaterial.
 • kabelskåp, kopplingsskåp, transformatorstationer och liknade ska placeras utanför vägområdet. Inom detaljplanerat område krävs kontakt med kommunen, och utanför detaljplanerat område krävs kontakt med länsstyrelsen.
 • ledningsägaren ansvarar för att nödvändiga markundersökningar utförs samt att resultatet beaktas vid projekteringsarbetet.
 • en ansökan får innehålla max 5 vägar. Om arbetet innehåller fler vägar så måste du dela upp ansökan.
 • om arbetet berör belysning behöver du bifoga materialval för stolpe samt ljusberäkning inklusive armatur. Läs mer på sidan Ledningsärenden som berör belysning.
 • om ansökan görs genom ombud ska gällande fullmakt för ledningsägaren bifogas.
 • om arbetet avser samförläggning måste samtliga ledningsägare ha separata tillstånd innan arbetet påbörjas. Läs mer under rubriken Samförläggning på sidan Frågor och svar.
 • från och med den 1 april 2019 stöttar Trafikverket ledningsägare genom att möta upp ute i fält. Detta sker vid svårare bedömningar av förläggning av fiberoptiska ledningar inom det statliga vägområdet. Förfrågan om fältbesök gör du i menyn, se Göra ansökan.
 • den nationella vägdatabasen, NVDB, kan vara ett bra hjälpmedel i din projektering inför ansökan.
  NVDB

Från och med 4 februari 2019 behöver du inte längre ansöka separat om en trafik och skyddsanordningsplan. Villkoren för trafik- och skyddsanordningar får du tillsammans med beslutet om ledningstillstånd. Vid skyndsamma reparationsåtgärder är det fortfarande ledningsägaren själv som ansvarar för att upprätta arbetsplaner för trafik- och skyddanordningar.