Ansökan som rör utbyggnadslagen för bredbandsnät

Ägare av bredbandsnät kan ansöka hos Trafikverket om att bygga ut sitt nät enligt utbyggnadslagen (2016:534).

Lagen innebär att Trafikverket som nätägare från och med den 1 juli 2016 är skyldiga att erbjuda den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband följande:

  • Rätt att få tillgång till information om Trafikverkets fysiska infrastruktur och byggprojekt
  • Rätt att begära tillträde till Trafikverkets fysiska infrastruktur
  • Rätt att samordna sina byggprojekt med Trafikverkets bygg- och anläggningsprojekt eftersom de finansieras med offentliga medel.

För mer information om utbyggnadslagen besök Post- och telestyrelsens webbplats Utbyggnadsportalen:
Utbyggnadsportalen

Fysisk infrastruktur

Exempel på fysisk infrastruktur hos Trafikverket är kanalisationer i väg, broar och järnvägsanläggningen, mast, torn, och stolpar. Nätdelar som kablar och svart fiber räknas inte som fysisk infrastruktur enligt utbyggnadslagen.

Trafikverket kan under vissa förutsättningar neka att lämna ut information och ge tillträde till fysisk infrastruktur. Om vi nekar eller inte kommer överens om villkoren för tillträde kan frågan lyftas till tvistlösningsmyndigheten Post- och telestyrelsen för ett avgörande.

Om din ansökan enbart gäller passage av vägbro hanteras frågan som ett ledningsärende väg enligt 44 § väglagen (1971:984). Läs mer på sidan ”Ansök om ledningsärenden inom vägområdet" om hur du ansöker.
Ansök om ledningsärenden inom vägområdet

Bygg- och anläggningsprojekt

På sidan ”Trafikverkets bygg- och utredningsprojekt” finns information om våra bygg- och anläggningsprojekt.
Trafikverkets bygg- och utredningsprojekt

Det är mindre lämpligt att begära samordning när vi utför bygg- och anläggningsprojekten. Det är att bättre att begära samordning under planläggningsskedet. Trafikverket kan under vissa förutsättningar neka en ansökan om samordning av bygg- och anläggningsprojekt. Om vi nekar eller inte kommer överens om villkoren för samordning kan frågan lyftas till tvistlösningsmyndigheten Post- och telestyrelsen för ett avgörande.

Handläggningstider

Handläggningstid för en komplett ansökan om tillträde till fysisk infrastruktur och en begäran om information om fysisk infrastruktur är två (2) månader. Handläggningstiden för en komplett ansökan om samordning med ett av Trafikverkets bygg- och anläggningsprojekt är en (1) månad.

Ytterligare tillstånd från Trafikverket

Innan du får påbörja arbetet och besöka platsen kan det behövas ytterligare tillstånd och avtal från Trafikverket, vilket kommer att framgå av vårt beslut. Exempel på tillstånd och avtal som kan behövas är:

  • Tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948)
  • Mark- och ledningskorsningsavtal (markupplåtelse)
  • Tider i spår om arbetet påverkar tågtrafiken

Ansökan

Ansökan med bilagor skickar du till Trafikverket via post eller e-post. Adressuppgifter finns i blanketterna. Om du gör flera ansökningar samtidigt, skicka in blanketterna i separata mejl. Det underlättar registreringen och handläggningen av din ansökan hos oss.

De filformat som är tillåtna för ansökan och eventuella bilagor är: PDF, JPEG, TIFF, Microsoft WORD, EXCEL, PPT, GIF och MSG OUTLOOK.